top of page

Susanne Neuman

möte med konstnär /workshop

Verksam i Stockholm
Utbildning:
School of Visual Arts 1984-1989
Utställningar
E.Georgiadis - S.Neuman, New York City
3 Artists, Soho Gallery, New York City
Galleri Axel Mörner, Stockholm
Galleri IngerMolin, Stockholm
 

Konsten är en bro mellan varandra ... där man kan ställa frågor, där man kan uppleva olika uttryck ...

                                                                                                                Susanne Neuman

film Irina Lindqvist                                                          redigering Moon Motion : Marina Segerbrant

bottom of page